Afgestudeerde Bedrijfskundigen hebben succesvol in zichzelf geïnvesteerd.

Een nieuwe lichting afgestudeerden van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van UMIO | Maastricht University hebben een boeiende reis achter de rug. Na een jaar hard werken mochten zij op 3 november vol trots hun diploma in ontvangst nemen. Dat werd uiteraard gevierd!

 

Ze hebben zichzelf en anderen bewezen dat zij, als bedrijfskundige, in staat zijn te fungeren als waardevolle sparringpartner van directie, bestuur of managementteam. Denk daarbij aan proactief beslissen en adviseren over operationele, tactische en strategische vraagstukken.

Gwen Broens blikt terug op een inspirerende,  leerzame en fantastische  tijd.

“Het was een uitdaging máár wat was het de moeite waard!

We hebben kennis genoten van diverse  actuele, maatschappelijke en bedrijfskundige thema’s. Dit hebben we gedaan aan de hand van theorie, colleges en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk,  ingebracht door medestudenten en inspirerende docenten.

We hebben de theorie leren begrijpen en kunnen deze nu toepassen in de praktijk. En we hebben vóóral ook veel geleerd van elkaar.

We konden gebruik maken van elkaars achtergronden, werkervaring, kennis en inzichten om te ontdekken hoe als bedrijfskundige om te gaan met verschillende vraagstukken en bedrijfskundige thema’s. Ik denk dat dit de kracht van de opleiding is!

Maar we zouden hier vanavond niet staan zonder de enorme toewijding van de betrokken staf, de inspirerende docenten en natuurlijk mijn medestudenten.
Ik wil jullie bedanken voor een inspirerende, leerzame en fantastische tijd, waar ik met een warm hart en vol trots op terug kijk.

Parttime Opleiding Bedrijfskunde voor professionals

Wil jij ook vanuit je oorspronkelijke vakdiscipline de stap zetten naar een bredere bedrijfskundige rol en je netwerk uitbreiden? Dan is de Opleiding Bedrijfskunde ook iets voor jou!

 

Je leert kansen zien en beheersingsvraagstukken in een bredere context te plaatsen, te analyseren en met passende adviezen gericht op continuïteit en waardecreatie te komen.

Aan de hand van cases uit de profit, non-profit en overheidssector worden praktijksituaties in kleine groepen besproken zodat de materie echt leeft en daardoor beter beklijft. Je brengt daarbij je kennis en vaardigheden in. De diversiteit aan achtergronden maakt dat je veel van elkaar en over elkaars organisaties leert.

 

Omdat gedrag en vaardigheden belangrijke succesfactoren voor bedrijfskundigen zijn, is er expliciete reflectie op persoonlijke effectiviteit en leiderschap. De opleiding is een uitstekende voorbereiding voor jou, als je toe bent aan een volgende (management)functie.

Het programma omvat 20 lesdagen met lessen van 14:00 tot 21:00 uur, verspreid over een periode van een jaar. De onderwerpen die aan bod komen zijn: strategisch management, business control, leiderschap, innovatie en design thinking, strategisch hr management en change, finance, accounting en governance.

Ben jij de volgende die succesvol in zichzelf investeert? Volg de Opleiding Bedrijfskunde! Download de brochure voor meer informatie.

    Neem deel aan de online infobijeenkomst op 16 november van 9 tot 10 uur!