Afgestudeerde Bedrijfskundigen hebben succesvol in zichzelf geïnvesteerd.

Een nieuwe lichting afgestudeerden van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van UMIO | Maastricht University hebben een boeiende reis achter de rug. Na een jaar hard werken mochten zij op 14 april vol trots hun diploma in ontvangst nemen. Dat werd uiteraard gevierd!

 

Ze hebben zichzelf en anderen bewezen dat zij, als bedrijfskundige, in staat zijn te fungeren als waardevolle sparringpartner van directie, bestuur of managementteam. Denk daarbij aan proactief beslissen en adviseren over operationele, tactische en strategische vraagstukken.

Parttime Opleiding Bedrijfskunde voor professionals

Wil jij ook vanuit je oorspronkelijke vakdiscipline de stap zetten naar een bredere bedrijfskundige rol en je netwerk uitbreiden? Dan is de Opleiding Bedrijfskunde ook iets voor jou!

 

Je leert kansen zien en beheersingsvraagstukken in een bredere context te plaatsen, te analyseren en met passende adviezen gericht op continuïteit en waardecreatie te komen.

Aan de hand van cases uit de profit, non-profit en overheidssector worden praktijksituaties in kleine groepen besproken zodat de materie echt leeft en daardoor beter beklijft. Je brengt daarbij je kennis en vaardigheden in. De diversiteit aan achtergronden maakt dat je veel van elkaar en over elkaars organisaties leert.

 

Omdat gedrag en vaardigheden belangrijke succesfactoren voor bedrijfskundigen zijn, is er expliciete reflectie op persoonlijke effectiviteit en leiderschap. De opleiding is een uitstekende voorbereiding voor jou, als je toe bent aan een volgende (management)functie.

 

Het programma omvat 20 lesdagen met lessen van 14:00 tot 21:00 uur, verspreid over een periode van een jaar. De vakgebieden strategisch management, performance management en management control worden als vertrekpunt genomen. Voorts is veel aandacht voor strategisch & next generation hr-beleid, finance, accounting, governance, risk management, leadership, innovatiemanagement en veranderinterventies in organisaties.

Ben jij de volgende die succesvol in zichzelf investeert? Volg de Opleiding Bedrijfskunde! Download de brochure voor meer informatie.

    Neem deel aan de online infobijeenkomst op 12 juni van 16 tot 17 uur!