DIRECT INSCHRIJVEN

De Opleiding Bedrijfskunde kent drie instapmomenten per jaar: februari, mei en september. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Nog een vraag? Neem dan contact op met Marion Hameleers (Programma Coördinator) telefoonnummer (+31) (0) 6 48356281 of obk-sbe@maastrichtuniversity.nl

  Persoonlijke gegevens

  Privéadres

  Werkgever

  Factuuradres

  Vooropleiding 1

  Vooropleiding 2

  Beoogd startmoment

  Betaling collegegeld

  Permanente Educatie
  Deze vraag geldt alleen voor deelnemers die permanente educatie uren willen registreren die verplicht zijn vanuit hun beroepsgroep.

  Toestemming gebruik en uitwisseling persoonsgegevens
  Voor de organisatie van deze cursus is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens die u middels dit formulier verstrekt, worden opgeslagen bij Maastricht University. Voor administratieve doeleinden is het noodzakelijk dat (een gedeelte van) de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Maastricht University en evt. gelieerde partijen die assisteren bij de organisatie van de cursus. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.

  Toestemming mediagebruik
  Als onderdeel van de cursus worden foto’s en/of video’s gemaakt van deelnemers. De vastgelegde media kunnen via online en fysieke kanalen worden tentoongesteld ter promotie van Maastricht University. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.

  Toestemming informatievoorziening
  Bij Maastricht University hebben we lifelong learning hoog in het vaandel staan en bouwen we graag samen met u en andere deelnemers een waardevolle community op. In dat kader zouden we u graag blijvend op de hoogte willen houden over inspirerende inhoud, netwerkmogelijkheden en toekomstige professional development activiteiten die door UMIO | Maastricht University worden georganiseerd. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.

  Algemene voorwaarden

  • Het collegegeld voor de gehele opleiding bedraagt €4995 bij betaling ineens. Als in twee delen wordt betaald wordt twee maal €2600 gefactureerd. Deze prestatie is vrijgesteld van BTW. Deelname aan de opleiding zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, is niet mogelijk.
  • Catering en de aanschaf van boeken en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer.
  • Indien na afloop van het reguliere programma onderwijs of begeleiding wordt genoten, kan aanvullend collegegeld in rekening worden gebracht. De hoogte van het aanvullende collegegeld is afhankelijk van de duur en de aard van onderwijs en/of de begeleiding.
  • Tot 1 maand voor de start is de inschrijving geheel vrijblijvend.
  • Inschrijving vindt plaats met een volledig ingevuld inschrijfformulier + akkoordverklaring van deze voorwaarden, waarna de kandidaat een bevestiging van deelname krijgt toegestuurd.
  • Eventuele afmelding voor de opleiding dient altijd schriftelijk te geschieden.
  • Indien afmelding is ontvangen vóór de onder punt 3 genoemde datum wordt eventueel reeds betaald collegegeld gerestitueerd. Indien de afmelding later wordt ontvangen dient het collegegeld te worden voldaan, cq. wordt reeds betaald collegegeld niet gerestitueerd.
  • Het diploma of bewijs van deelname wordt niet eerder verstrekt dan na het voldoen aan alle onderwijs- en betalingsverplichtingen.
  • Het diploma van de Opleiding Bedrijfskunde geeft niet het recht op het voeren van de titel bachelor of master, daarvoor is het aantal studiepunten van de opleiding niet omvangrijk genoeg, maar de Opleiding Bedrijfskunde is nadrukkelijk wel op universitair niveau.
  • Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde collegegeld voor rekening van de deelnemer. Indien afgeweken wordt van de algemene betalingsvoorwaarden kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Onderwijs kan als de omstandigheden daarom vragen online of in het Engels worden aangeboden.
  .

  Na inzending van het inschrijfformulier graag 1 pasfoto (minimaal 300 x 400 px) en een kopie paspoort in pdf formaat mailen naar: obk-sbe@maastrichtuniversity.nl

  Opleiding Bedrijfskunde Maastricht