Opleiding Bedrijfskunde Maastricht

Permanente educatie

De opleiding is gericht op verdieping en uitbreiding van actuele bedrijfskundige kennis die essentieel is voor (aankomende) managers, directeuren, bestuurders, consultants, interim professionals etc, zowel in de profit en non-profit sector als bij de overheid. Deelnemers volgen deze opleiding om de week op donderdagmiddag en –avond, naast hun werk. Er wordt een sterk case-gerichte onderwijsmethode gehanteerd waarbij de theorie wordt toegepast op concrete praktijkproblemen, soms ingebracht door deelnemers zelf. Het onderwijs is kleinschalig om maximaal te profiteren van elkaars inbreng en ervaring. De opleiding biedt ook de mogelijkheid tot Personal Counseling.
.
Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers lid van het alumni netwerk Bedrijfskundigen van Universiteit Maastricht en hebben de mogelijkheid deel te nemen aan diverse activiteiten op het gebied van permanente educatie en kunnen langs deze weg hun kennis en zakelijke netwerk vergroten.