PROGRAMMA OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Het curriculum is als volgt opgebouwd:

Opleiding Bedrijfskunde Maastricht

Alle deelnemers volgen alle modules. Het voorjaarssemester en het najaarssemester worden beide afgesloten met met een paper over de eigen organisatie waarin een organisatievraagstuk centraal staat.

Graag meer informatie over het programma? Download dan onze brochure!

“De stevige aandacht voor het vergroten van mijn Personal Impact naast de hardere vakken was voor mij een reden om te kiezen voor de deze opleiding”

Onderwijsbijeenkomsten

Het onderwijs vindt plaats in de School of Business and Economics in het centrum van Maastricht. In de nabije omgeving van het gebouw zijn de universiteitsbibliotheek, diverse eetcafés en restaurants. De opleiding start jaarlijks in februari, mei en september, en het onderwijs vindt plaats op donderdagmiddag en-avond om de week behalve in de maanden januari, juli en augustus en tijdens de carnaval-, mei- en herfst- en kerstvakantie. De onderwijstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. Het secretariaat van de opleiding kan een gedetailleerd onderwijsrooster verstrekken. Het onderwijs is in het Nederlands.

Duur

De Opleiding Bedrijfskunde duurt 12 maanden en bestaat uit 20 donderdagmiddag en-avond combinaties.  Omdat het onderwijs om de week plaatsvindt is steeds sprake van twee weekenden tussen de onderwijsbijeenkomsten in wat het gemakkelijker maakt voor deelnemers om zich voor te bereiden op de komende bijeenkomst. De voorbereidingstijd voor een donderdag is ongeveer drie uur. Dit leidt ertoe dat er sprake is van een goede ’work-life-study-balance’.

“Als ik weer voor de keuze zou staan zou ik het zo weer doen”

Diploma

De deelnemer die de opleiding succesvol afsluit ontvangt een diploma van Universiteit Maastricht. Dit diploma betreft geen bachelor- of masterdiploma (daarvoor is het aantal studiepunten niet omvangrijk genoeg).

Afgestudeerden tonen met het diploma wel aan dat zij op universitair niveau zijn opgeleid en dat zij functies kunnen bekleden waarbij een universitaire opleiding gevraagd wordt.
.
Daarnaast wordt de deelnemer ingeschreven in het register van Bedrijfskundigen dat door Universiteit Maastricht wordt beheerd. Deelnemers mogen naar afronding van de Opleiding Bedrijfskunde de niet-beschermde titel Bedrijfskundigen (BK) voeren. Deze titel fungeert ter identificatie van de beroepsuitoefenaar en als kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitsimago van Universiteit Maastricht geeft het diploma extra gewicht.

Opleiding Bedrijfskunde Maastricht

Download gratis de brochure met meer informatie over de Opleiding Bedrijfskunde