Diploma-uitreiking 3 november 2023

Een nieuwe lichting afgestudeerden van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde van UMIO | Maastricht University heeft een boeiende reis achter de rug. Na een jaar hard werken mochten zij op 3 november vol trots hun diploma in ontvangst nemen. Dat werd uiteraard gevierd!

Ze hebben zichzelf en anderen bewezen dat zij, als bedrijfskundige, in staat zijn te fungeren als waardevolle sparringpartner van directie, bestuur of managementteam. Denk daarbij aan proactief beslissen en adviseren over operationele, tactische en strategische vraagstukken.

 

GWEN BROENS BLIKT TERUG OP EEN INSPIRERENDE,  LEERZAME EN FANTASTISCHE  TIJD.

“Het was een uitdaging máár wat was het de moeite waard!

We hebben kennis genoten van diverse  actuele, maatschappelijke en bedrijfskundige thema’s. Dit hebben we gedaan aan de hand van theorie, colleges en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk,  ingebracht door medestudenten en inspirerende docenten.

We hebben de theorie leren begrijpen en kunnen deze nu toepassen in de praktijk. En we hebben vóóral ook veel geleerd van elkaar.

We konden gebruik maken van elkaars achtergronden, werkervaring, kennis en inzichten om te ontdekken hoe als bedrijfskundige om te gaan met verschillende vraagstukken en bedrijfskundige thema’s. Ik denk dat dit de kracht van de opleiding is!

Maar we zouden hier vanavond niet staan zonder de enorme toewijding van de betrokken staf, de inspirerende docenten en natuurlijk mijn medestudenten.
Ik wil jullie bedanken voor een inspirerende, leerzame en fantastische tijd, waar ik met een warm hart en vol trots op terug kijk.