OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

UMIO verzorgt als onderdeel van de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht de deeltijd Opleiding Bedrijfskunde voor professionals.
.
De opleiding is gericht op verdieping en uitbreiding van actuele bedrijfskundige kennis die essentieel is voor (aankomende) managers, directeuren, bestuurders, consultants, interim professionals etc, zowel in de profit en non-profit sector als bij de overheid. Deelnemers volgen deze opleiding om de week op donderdagmiddag en –avond, naast hun werk. Er wordt een sterk case-gerichte onderwijsmethode gehanteerd waarbij de theorie wordt toegepast op concrete praktijkproblemen, soms ingebracht door deelnemers zelf. Het onderwijs is kleinschalig om maximaal te profiteren van elkaars inbreng en ervaring.
.
Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers lid van het alumni netwerk Bedrijfskundigen van Universiteit Maastricht en hebben de mogelijkheid deel te nemen aan diverse activiteiten en kunnen langs deze weg hun kennis en zakelijke netwerk vergroten.

Opleiding Bedrijfskunde Maastricht
Opleiding Bedrijfskunde Maastricht

ACHTERGROND

Veel functies veranderen momenteel in hoog tempo. Steeds meer worden bedrijfskundigen gevraagd als sparringpartner van directie/bestuur/managementteam, waarbij het gaat om proactief beslissen en adviseren over operationele, tactische en strategische vraagstukken. Vooruit kijken, kansen zien en helpen waarde te creëeren, dat is de nieuwe rol van de bedrijfskundige! Deze deeltijdopleiding van 12 maanden richt zich op professionals die zich op bedrijfskundige thema’s willen bekwamen. De bedrijfskundige is een belangrijke verbinder in de organisatie. Deze professional kan de strategische uitgangspunten van de organisatie vertalen naar dagelijks management. Het efficient en effectief organiseren van processen staat daarbij centraal. Alles is daarbij gericht op het leveren van waarde voor de stakeholders van de organisatie. De opleiding besteedt aandacht aan de belangrijkste bedrijfskundige gebieden. Doel van de opleiding is om management- en economische vraagstukken te verbinden en zo vraagstukken integraal te benaderen. De deelnemer vergroot zijn/haar kennis, inzicht, en vaardigheden met behulp van meer generieke cases en door zelf ingebrachte cases uit de eigen praktijk. Er is aandacht voor de harde kant en de gedragsmatige kant. Het curriculum is zeer relevant en actueel en het onderwijs case gedreven, praktisch en van hoge toegevoegde waarde. De vakgebieden strategisch management, performance management en management control worden als vertrekpunt genomen. Voorts is veel aandacht aandacht voor HR, Finance, Leadership en moderne vormen van data-analyse. Daarnaast is er reflectie op de rol van business partner en de daarmee samenhangende persoonlijke effectiviteit van bedrijfskundigen. De combinatie van professional skills, business understanding en personal impact kenmerkt de succesvolle business partner!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING GESCHIKT?

De opleiding is bedoeld voor een brede groep professionals werkzaam in alle functionele gebieden waaronder:

Inkoop

Productie

Sales

Marketing

Communicatie

HR

Legal

Tax

Finance

IT Beleid/Planning

Zorg

Onderwijs

Cultuur

Overheid

Deelnemers zijn werkzaam bij multinationals, grote en kleine ondernemingen, bij de overheid, in de zorg, bij non-profit-organisties, in de zakelijke dienstverlening of als ZZP-er. Alle deelnemers hebben de ambitie om meer overzicht te krijgen, meer de relatie met andere vakgebieden te leggen om zo vraagstukken meer integraal te kunnen benaderen. Vanuit hun oorspronkelijke vakdiscipline zetten ze zo de stap naar een bredere bedrijfskundige rol.
.
De diversiteit van deelnemers maakt de opleiding heel waardevol. Deelnemers zijn onder andere werkzaam in de rol van algemeen manager, vakspecialist, beleids- of stafmedewerker, afdelingsleider, accountmanager, lid van een MT, applicatiespecialist, (operationeel) directeur, consultant, projectleider.
.
WERKZAAM BIJ

  • profit-organisaties, zowel industrie als (zakelijke en financiële) dienstverlening, internationaal, nationaal en MKB
  • non-profit organisaties waaronder overheden, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, stichtingen, zorginstellingen etc.

WAAROM IS DEZE OPLEIDING GESCHIKT?

Goede redenen om de opleiding Bedrijfskunde te volgen:

Uitgebalanceerd 1-jarig programma

Start jaarlijks in februari, mei, september en op de dinsdageditie in november

Case gedreven onderwijs, met inbreng van eigen casuïstiek

Veel aandacht voor nieuwste ontwikkelingen

Interactief onderwijs: leren van elkaars ervaringen

Gunstige tijden: donderdag om de week van 14:00-21:00 uur

Acceptabele studielast

Geen tentamens maar praktijkopdrachten als afsluiting

Universitair diploma bij afronding (geen bachelor of master!)

Zeer hoog slagingspercentage

Scherpe prijs/kwaliteit-verhouding

“Het netwerk rondom de opleiding heeft mij de afgelopen jaren al vele nieuwe kansen en inzichten opgeleverd”

Toelating

De meeste deelnemers hebben als vooropleiding een HBO- of universitaire opleiding. Elke studierichting kwalificeert voor deelname. Er is ook ruimte voor belangstellenden die de HBO- of universitaire opleiding niet hebben afgerond maar wel beschikken over een HBO- of universitair denk- en werkniveau. Daarnaast moet de deelnemer over minimaal drie jaar werkervaring beschikken.

Persoonlijk opleidingsadvies

Wij bieden je de mogelijkheid om in een of meer vertrouwelijke gesprekken over persoonlijke en/of professionele aangelegenheden te spreken. Onze studieadviseur voorziet je graag van advies! Bel 06-48356281 of 043-3884488.

.
BEPERKT AANTAL PLAATSEN
Vanwege het interactieve karakter van de opleiding laten wij een beperkt aantal deelnemers per groep toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus vroege aanmelding wordt  aanbevolen.

“Geen enkele andere investering heeft zo’n grote leverage als het gaat om het zetten van carrièrestappen en het realiseren van salarisverhoging”

COLLEGEGELD

Het collegegeld voor de hele opleiding bedraagt € 4.995. Het collegegeld kan desgewenst worden voldaan in twee termijnen van elk € 2.600. De aanschaf van boeken (ongeveer € 200) en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer. Het collegegeld is vrij van btw..
Het collegegeld kan jaarlijks worden aangepast maar staat per startmoment vast.

Het volgen van losse modules uit de opleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

collegegeld